SEKO DOSE PUMP

Industrial laundry
Water, environment, RO system and industrial plants
Petroleum, petrochemical, energy industry, food, pharmaceutical....

See more

MÁY THỔI KHÍ ANLET

ANLET chỉ có sản phẩm máy thổi khí và bơm chân không (thực ra là ứng dụng ngược của máy thổi khí).
Vì vậy ANLET xác định chiến lược sống còn của hãng là tính chuyên nghiệp, chất lượng, công nghệ của sản phẩm.

Xem thêm

Bảo trì - bảo dưỡng

Các dịch vụ Bảo Trì - Bảo Dưỡng cho thiết bị như sau:

a. Lưu trữ hồ sơ của những báo cáo kiểm tra thiết bị.
b. Lưu trữ hồ sơ của những báo cáo bảo dưỡng thiết bị.
c. Kiểm tra định kỳ, vệ sinh và sơn lại tất cả thiết bị khi cần thiết.
d. Kiểm tra và siết lại những bu lông và đai ốc thiết bị khi cần thiết.
e. Kiểm tra tất cả những động cơ và châm mỡ lại và thay dầu hộp số khi cần thiết.
f. Thay những phụ tùng thay thế cho Thiết bị và tủ điện điều khiển.
g. Đưa ra lời khuyên cho Khách Hàng vận hành hệ thống để chất lượng nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn B (59A5-2005).

Lượt xem: 438