SEKO DOSE PUMP

Industrial laundry
Water, environment, RO system and industrial plants
Petroleum, petrochemical, energy industry, food, pharmaceutical....

See more

ANLET Blowers

ANLET only products air blower and vacuum pump (actually reverse application of air blower).
Therefore, ANLET determines that the company's survival strategy is the professionalism, quality, and technology of its products.

See more

Introduction to seko

Giới thiệu:
SEKO là nhà sản xuất bơm định lượng hóa chất và thiết bị đo lớn nhất tại Ý. SEKO có đủ dãy sản phẩm từ dòng bơm định lượng solenoid màng, bơm motor màng...đến bơm piston...Từ các bộ đo, cảm biến pH, chlorine, Oxy hòa tan...đơn lẻ đến các kiểu Panel phức hợp nhiều công cụ đo khác nhau, từ các sản phẩm lắp cố định đến di động, cầm tay, từ các phu kiện linh tinh đến các hệ thống châm, định lượng hóa chất hoàn toàn tự động.
Sản phẩm của Seko được chia làm 3 mãng chính theo đối tượng sử dụng:
  1. Giặt rửa công nghiệp
  2. Nước, môi trường, hệ thống RO và các nhà máy công nghiệp
  3. Dầu khí, hóa dầu, công nghiệp năng lượng, thực phẩm, dược phẩm....
Hiên tại, SEKO có chi nhánh tại 15 quốc gia và các sản phẩm của SEKO đang được sử dụng tại hơn 80 nước.
View: 2745