SEKO DOSE PUMP

Industrial laundry
Water, environment, RO system and industrial plants
Petroleum, petrochemical, energy industry, food, pharmaceutical....

See more

ANLET Blowers

ANLET only products air blower and vacuum pump (actually reverse application of air blower).
Therefore, ANLET determines that the company's survival strategy is the professionalism, quality, and technology of its products.

See more

NOTICE OF HUMAN RESOURCES CHANGE

THÔNG BÁO
 
Trước hết chúng tôi xin được cảm ơn sự tin tưởng, hợp tác và giúp đỡ của quý Công ty trong thời gian qua. Chúng tôi rất mong muốn được tiếp tục hợp tác và kéo dài mối quan hệ với quý Công ty.
 
Chúng tôi xin được thông báo kể từ ngày 30/01/2012, anh Phan Châu Thiên không còn làm việc cho chúng tôi nữa. công ty TNHH TM TÍCH LUỸ và anh Phan Châu Thiên không còn trách nhiệm và quyền lợi liên quan với nhau.
 
Chúng tôi rất trân trọng sự đóng góp và thành quả xuất sắc của anh Phan Châu Thiên nhờ vào sự ủng hộ của quý khách hàng trong suốt thời gian qua.
 
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.
Công ty TNHH TM TÍCH LŨY
Giám đốc
 
Nguyễn Thiên Nghĩa
View: 0